Kiitele-etusivu
Perustiedot
Logo
Lehdistö
Yhteystiedot

OSALLISTUJAT
Leiriläiset
Vartionjohtajat
Lpk-yhteyshenkilöt
Lippukunnat

LEIRILLÄ
Alaleirit
Leirihyttynen
Ohjelma
Huolto
Muonitus
Turva
Tiedotus

TEKIJÄT
Leirin organisaatio
Rekrytointi
Staabin sivut

MUUTA
SuMen keskustelupalsta

Suomen Metsänkävijät

Leirin loppuraportti

HEI!

Talvileiri on jo takana ja jokaisen leiriläisen muistoissa. Haluaisin kuitenkin vielä kiittää kaikkia:Staabia, johtajia, leiriläisiä, SuMen sihteeristöä ja muita projektissa mukana olleita. Teimme yhdessä todella hienon leirin.

Leirin loppukoonti käsitellään Mänkijäpäivillä, jossa staabin edustus esittelee leirin, näin jälkikäteen jo tapahtuneena ja virheistä viisaantuneena.

Tämä raportti jätetaan SuMen sihteeristölle, joka sitten auttaa tarpeen tullen seuraavia yhteisen Mänkijäleirin tekijoita. Omasta puolestani toivon, että yhteisleiri ei jaa unholaan ja tulevaisuudessa innostusta riittää uuden mänkijaleirin tekemiseen. Kiiteleellä oli todella hyvä mänkijähenki ja tekemisen meininki!

Kiitos vielä kerran ja tervetuloa Mänkijäpäiville Suomen Turkuun!

Terveisin,
Tatu Lertola
Kiitele - leirijohtaja
Leirinjohtajan koonti Kiiteleestä

Kiitele leirinä sujui kohtalaisen hyvin, mutta parannettavaakin on. Jo projektin alkuvaiheessa huomasin / huomasimme, että kommunikaatio ja yhteistyö lippukuntien kanssa on vaikeaa ja tulokset ovat vähäisiä. Luulen, että tämä johtui myös siitä ettei lippukunnat nähneet seuraavan vuoden talvileiriä ajankohtaiseksi asiaksi. Olen myös kuullut nyt jälkikäteen puhuttavan "Projektinuskottavuusongelmasta" mikä on luonnollisesti normaalia kun uutta kehitellään.

Toivon, että ensimmäisen mänkijäleirin tuoma yhteistyökokemus ja luottamus antavat pohjaa hyvälle tulevaisuudelle, yhteistyötä ja leirejä ajatellen.

Mänkijät ovat mänkijöitä, sen huomasimme leirin kehitysvaiheessa. Itse olen voimakkaasti TuMelainen ja perinteisesti hommat hoidetaan kunnolla ja hyvin, joskin asiat tehdään lähes viime tingassa. Tämä tyyli sopii pienempiin projekteihin. Leiriprojektina jaettiin pieniksi osiksi lippukuntiin valmiuksien ja halukkuuden mukaan ja työt eivät olleet suuri rasite lippukunnille, tosin koska työ oli mittakaavassaan pieni niin töiden valmistuminenkin viivästyi, osaksi siksi ettei työ ollut riittävän haastava ja osaksi työtavasta jolla lippukunnassa tehdään töitä.

Itse leiri lähti käyntiin hiukan yskien, staabi ei ollut valmiina paikallaan ja linja-autot tulivat pihaan samaan aikaan pienellä varoituksella.

Ohjeistusta lippukuntiin olisi kaivattu lisää ja informaation välittäminen takkuili. Ensimmäinen päivä saatiin kuitenkin kohtuullisen hyvin suoritettua.

Illalla leirilippukunnanjohtajien ja staabin kanssa kokoonnuttiin ja päätettiin parannuksista ja jaettiin paljon lisäinfoa tulevasta. Tiiminvetäjillä oli oma staabinsa suhteellisen hyvin informoituna ja saivat vastuunsa hoidettua leirin aikana. Mitään suurempaa järjestämisvirhettä ei sattunut, pienemmät epäkohdat korjattiin leirin aikana. Leirin loppuessa ei linja-autojen pakkaaminen ja poistuminen paikalta tarpeeksi järjestäytynyttä. Tämä johtui osaksi siitä, että staabi ja johtajat poistuivat linja-autojen mukana.

Seuraavaksi eri toimialojen lyhyet kuvaukset leirin järjestämisestä ja toiminnasta:

Huolto:

Koska paikalla oli niinkin hyvin järjestetty huolto leiripaikan puolelta, huollon tehtävät jäivät pienemmiksi. Huolto auttoi tarvittaessa Turvaa ja muuta leirin johtoa tehtävissään. Vaativimmaksi tehtäväksi ennen leiriä oli leirin materiaalin ja materiaalitilausten hankkiminen ja niiden järjestäminen leiripaikalle.

EA:

Ensiavun 5 henkilöä oli ehdoton minimi. Ympärivuorokautinen valvonta oli vaativaa. Itse leirillä suuremmilta tapaturmilta vältyttiin. Muutama kuumepotilas tarvitsi lääkärin apua. EA:n tavaroiden hankkiminen olisi ollut kallista ja vaativaa, jollei olisi ollut mahdollisuutta lainata tarvikkeita.

Turva:

Turvan toiminta leirillä oli lähin pääosin palovalvontaa. Turvaaminen kostui ainaisesti valvonnasta ja telttojen paloturvallisuuden parantamisesta. Leirillä toimi kiertovartio ja turvakodassa oli aina staabin jäseniä paikalla. Palovahinkoja ei leirin aikana tapahtunut, ainoastaan lompakon häviämisiä ja muuta pienempää tavaroiden katoamista. Turvaan olisi voinut kaivata muutamia tekijöitä lisää.

Muonitus:

Muonitus toimi hyvin leirillä. Ainoaksi ongelmaksi muodostui tukun kanssa ollut epäselvyys tavaramäärissä. Nämä saatiin korvattua Taivalkosken K-marketista. Muonitus toimi vuoroissa ja staabi hoiti tehtävänsä tyydyttävästi jollei hyvin, ainoastaan viemäriongelma viivytti kerran ruokailua.

Ohjelma:

Se, että ohjelmat jaettiin lippukuntiin oli kohtuullinen riski, koska tehtävien jakautuessa ympäri suomen ohjelmapisteiden kehitystä olisi vaikea valvoa. Tämä tietynlainen uhkapeli kuitenkin kannatti, vaikkakin kehittely oltaisiin voitu tehdä osaksi aikaisemmassa vaiheessa keväällä. Ohjelmat leirillä sujuivat hyvin ja aamuisin ohjelmakokouksissa voitiin epäselviä tilanteita selvittää.

Tiedotus:

Tiedotustiimi oli koko leirin ajan hommissa. Tiedotus toimi tehokkaasti ja toimi hyvänä informaatiokanavana leirijohdolta leiriläisille ja toisinpäin. Tiedotus julkaisi omaa leirihyttystä, joka ilmestyi joka päivä. Lehti ilmestyi ilmoitustaululla alaleireissä ja sai tyydyttävää huomiota. Staabin kouluttaminen oli vaikeaa etäisyyksien vuoksi.

Talous:

Leiri jäi ylijäämäiseksi, lähinnä ylibudjetoidun ruoan ja leiripaikan vuokran poistumisella.

Tämän loppuraportoinnin lisäksi leiriorganisaatio on työstänyt yksityiskohtaisemman palautteen ja raportoinnin tulevia leirejä varten. Asiasta lisää Mänkijäpäivillä.<kiitele2006(at)partio.net>